De modernisering van de Islam versus westerse religies

Sierlijke Arabische letters strijken neer op een kille betonnen vloer. Vluchtig loop ik door, ik ken het schrift niet en zoals meestal heb ik haast. Bij elke stap die ik zet verankeren de tot voor kort onbekende letters zich dieper in mijn gedachte. Ik ervaar een innerlijke strijd, maar mijn nieuwsgierigheid wint het van mijn behoefte om de trein te halen. Ik keer om en word betoverd door een religieuze oase in stedelijk gebied.

Islamopolitan is de naam van de reizende expositie waarin ik zojuist ben beland. Het is een plek waar design en islam samensmelten en de kern van eeuwenoude religieuze rituelen zichtbaar wordt. De objecten uit de expositie zijn ontworpen door vrijdenkende kosmopolieten met een islamitische achtergrond. Het middelpunt van de grauwe vloer wordt bedekt door een cirkel van prachtige oceaanblauwe stof met een kleine glinstering. Het is de “Flocking Mosque”, een mobiele gebedsruimte speciaal ontworpen voor stedelingen. De kern van deze “moderne moskee” is een GPS-kompas die wijst richting het heilige Mekka. De vormen en de kleuren verwijzen naar de “Nazar”, een amulet tegen het boze oog – een belangrijk symbool dat terugkeert in verschillende culturen. Iets verderop staat een 3D-geprinte gebedsstoel, die het fysieke gebedsritueel een stuk comfortabeler maakt. De gegrafeerde typografie in de stoel refereert naar “Ayat Al Kursi” de troonvers uit de Koran. De ontwerpers achter “Islamopolitan” weten modern design en eeuwenoude symboliek op indrukwekkende wijze te combineren.

Terwijl het islamitische geloof moderniseert vraag ik me af hoe dit zit met westerse religies. Leidt modernisering in het westen enkel tot secularisering? Oude symbolen voortgekomen uit religies en mythes lijken hun betekenis te verliezen of uit onze cultuur te verdwijnen. Hoe vaak spot je op straat nog mysterieuze, onbekende vormen of symbolen? De metropool bestaat uit strakke lijnen en kille materialen. Moderne symbolen gaan over snelheid of geld: ze schrijven ons (verkeer)regels voor of hebben een betekenis in de consumptiemaatschappij. Ik vraag me af hoe steden er in de toekomst uit komen te zien. Bestaat de westerse wereld straks enkel uit geometrische vormen en symbolen zonder een diepliggende betekenis? Worden de straten bewandeld door gehaaste individuen, die niet meer stil staan, omdat er simpelweg geen bijzonderheden zijn waarin ze zichzelf even kunnen verliezen?

Ik verlaat de islamitische oase en staar in de leegte van een verlaten treinperron. In mijn gedachte vormt zich een utopie, waarin de metropool zich vult met pracht en praal. Mystieke gebouwen, gouden elementen en ramen van glas in lood schitteren aan de horizon. Ik ruik de geur van wierook en kasjmier-thee die zich als een warm deken mengt boven onze maatschappij. Kosmopolieten uit verschillende religies vertoeven zorgeloos aan de rand van een oever. In de verte hoor ik een zacht denderend geluid. Ik kijk op en de lege symboliek van de NS staart mij nietszeggend aan.

Geschreven door Marijke Bleijswijk. Gepubliceerd door VW Mag.